Tag: Rechtmatigheidsverantwoording

Rechtmatigheidsverantwoording: rule of risk based?

Met rechtmatigheidsverantwoording komt er weer een stuk verantwoording bij voor de decentrale overheden. Over het boekjaar 2023 moet er verantwoording worden afgelegd of de organisatie zich aan de regels heeft gehouden. Helaas komt dit op een tijdstip dat er ook

Whitepaper: Rechtmatigheids-verantwoording nieuwe stijl.

Ongeacht wanneer het definitieve besluit over de invoering wordt aangenomen door de Eerste Kamer, de verandering van de rechtmatigheidsverantwoording bij decentrale overheden komt er na een te lange periode van onzekerheid. Ondanks dat dit over normale bedrijfsvoering gaat, is de

Do. 8 sept 2022 – Rechtmatigheidscafé – Deel 6.

De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording als onderdeel van wetsvoorstel ‘versterking decentrale rekenkamers’ is op 31 mei jl. aangenomen door de Tweede Kamer. Nu de Eerste Kamer nog! Als het loopt zoals het loopt dan moet de jaarrekening voor het verslagjaar

Do. 27 jan 2022 – Rechtmatigheidscafé – Deel 5.

Wat is de stand van zaken rechtmatigheidsverantwoording? Is de wetswijziging er inmiddels? Wat zijn de kaders met ingang 2022? Robert ’t Hart en Ismael El Barzouhi diepen het uit.   Op donderdag 27 januari gaat Robert ’t Hart – Docent

Do. 2 dec 2021 – Rechtmatigheidscafé – Deel 4.

Gaat de wetswijziging van de Commissie BBV – Kadernota rechtmatigheid door of niet? Staan alle seinen nu op groen? Robert ’t Hart en Ismael El Barzouhi diepen het uit en vragen zich af is de kadernota duidelijk? En wat zijn